Profile : maycncnesting

Account summary
Full name:
maycnc nesting
Company:
máy cnc nesting quc duy
Username:
maycncnesting
Country:
Vietnam
Gender:
Female
Date of birth:
09/09/1989
Website:
http://https://quocduy.com.vn/chuyen-may-cnc-nesting-san-xuat-noi-that-go-cong-nghe-4-0/
Sport:
Chuyn máy cnc nesting sn xut ni tht g công ngh 4.0 hoàn thin ni tht ch trong 1 ngày (tùy vào quy mô d án ln hay nh). Ch cn 3 nhân công ng máy cho c chuyn hoc không cn nhân công chúng tôi s b trí riêng nu bn có nhu cu. Lên thit k tng hp báo giá nhanh chóng ây thu hút a s khách hàng. Website: https://quocduy.com.vn/chuyen-may-cnc-nesting-san-xuat-noi-that-go-cong-nghe-4-0/ Gi ý mt s chuyn sn xut ni tht g công nghip ã trin khai Máy móc làm ni tht g công nghip chi phí tm trung Quy trình sn xut cabinet hàng lot nng sut cao Toàn b quy trình sn xut ni tht g công nghip cao cp
Pictures / Photos
No Pictures
reviews
No reviews
Favorites

How to add favorites to your profile?

 1. Use our search to look up the business you'd like to add to your favorites
 2. When you are on the business page, you'll find a button "ADD TO FAVORITES" on the right
 3. Click on this button and fill in the form
 4. After submitting the info you'll receive a confirmation message that the business was successfully added to your favorites!
 5. Place I eat
  N / A
  Place I go
  N / A
  Other Favorites
  N / A
Classifieds
No classifieds found